Το Athens Bike Festival αναβάλλει τη δράση του για το 2019.

Επανερχόμαστε σύντομα με το πρόγραμμά μας για το 2020.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας.

Καλές και ασφαλείς διαδρομές!