Επανερχόμαστε σύντομα με το
πρόγραμμά μας για το 2023.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας.

Καλές και ασφαλείς διαδρομές!

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο info@mbike.gr και για ποδηλατικά νέα στο www.mbike.gr